Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Szanowny Kliencie

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu mustangparts.eu jest:

Paweł Więcek HD-Customs.pl

Józefa Cygana 4

45-131 Opole

NIP: 6371812971

Dane kontaktowe:

mail: info@hd-customs

Tel: 602 519 673

Skąd mamy Państwa dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie ?

Państwa dane otrzymaliśmy podczas składania przez Państwa zamówienia w naszej firmie.

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie. Przetwarzane dane są niezbędne do sprawnego zrealizowania zamówienia, czyli Umowy Sprzedaży oraz do wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Przetwarzane dane osobowe to:

 1. imię i nazwisko
 2. adres
 3. adres e-mail
 4. numer telefonu
 5. firma
 6. NIP

Przetwarzamy je w celach archiwalnych oraz podatkowych, jak również w celu umożliwienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

Czy przekazujemy Państwa dane innym podmiotom ?

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, na podstawie odpowiednich umów, zaufanym podmiotom współpracującym z Administratorem: pracownicy, firmy kurierskie, instytucje płatnicze (np. iMoje), dostawcy usług IT (np. dostawcy serwerów i oprogramowania, programiści), podmioty zajmujące się obsługą prawną oraz rachunkowo podatkową.

Jak długo będziemy przetwarzać dane ?

Dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa podatkowego lub do końca okresu przedawnienia roszczeń do którego to okresu doliczony zostanie okres 6 miesięcy kalendarzowych.

Jakie prawa posiada osoba, której dane dotyczą ?

Podając dane osoba której dane dotyczą ma prawo do :

żądania dostępu do danych , ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych, wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych do do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie tych informacji jest niezbędne do realizacji celów opisanych wcześniej. Bez ich podania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu zamówionych usług/sprzedaży towarów.

W jaki sposób przyjmujemy Państwa dane?

Dane przyjmujemy wyłącznie mailem zaszyfrowanym (do którego musimy otrzymać klucz dekodujący inną drogą niż emai) lub przez sklep mustangparts.eu w protokole https, nie odpowiadamy za dane przesyłane przed inne media, np. Facebook, Messenger, Whatsapp, SMS, itp., gdyż nie mamy wpływu na to, co operatorzy zrobią z tymi danymi. Dane przesłane w sposób nie szyfrowany użytkownik przesyła na własną odpowiedzialność, licząc się z tym, że dane takie mogą być przechwycone przez innych operatorów.

Czy przetwarzane przez nas dane osobowe są wykorzystywane do profilowania ?

Nie, dane Państwa nie sa wykorzystywane do profilowania, w mojej firmie również nie wykorzystuje się cookies w tym celu.

Cookies są wykorzystywane wyłącznie do poprawnego funkcjonowania strony.

Czy przetwarzane przez nas dane Państwa są bezpieczne?

Dane Państwa są przechowywane na zaszyfrowanym serwerze oraz komputerze/komputerach metodą którą odkodowanie zajęłoby minimum 20 lat. Państwa dane są przesyłane do firm współpracujących zaszyfrowanym kanałem przez stronę internetową lub szyfrowanymi mailami do których klucz posiada wyłącznie adresat.

Prawo do usuniecia danych osobowych.

Kupującemu przysługuje prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. ich sprostowania,
 3. usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. przeniesienia danych do innego administratora
  a także prawo:
 6. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

 W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 

Składania żądania z zakresu informacji o danych, lub ich przetwarzania, możana wysłać w formie elektronicznej na adres mailowy: info@hd-customs

Lub listownie na ades:

Paweł Więcek HD-Customs

Józefa Cygana 4

45-131 Opole

Administrator Danych Osobowych

Paweł Więcek